Rýchly pokyn

lot
Hromadné zadanie pokynov
Filter: Pšenica potravinárska Trieda E
DOPYT
Mesiac Cena Množstvo Parita
Čítam údaje zo servera Loading data
PONUKA
Mesiac Cena Množstvo Parita
Čítam údaje zo servera Loading data
Kontakt
Tel: +421 907 723 428
Email: sekretariat@kbb.sk

Rožňavská 7
821 02 Bratislava
© 1992-2015 Komoditná burza Bratislava, a. s.
KBB je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo: 4727/B
IČO: 31337406, IČ DPH: SK2020324966