Prehľad pokynov: Pšenica potravinárska Trieda B

Rýchly pokyn

lot
Hromadné zadanie pokynov
Filter: Pšenica potravinárska Trieda B,
DOPYT
Mesiac Cena Množstvo Parita Gar. systém
Čítam údaje zo servera Čítam údaje
PONUKA
Mesiac Cena Množstvo Parita Gar. systém
Čítam údaje zo servera Čítam údaje
Kontakt
Tel: +421 907 723 428
Email: sekretariat@kbb.sk

Rožňavská 7
821 02 Bratislava
© 1992-2015 Komoditná burza Bratislava, a. s.
KBB je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo: 4727/B
IČO: 31337406, IČ DPH: SK2020324966