Prehľad trhu - prehľad ceny tovaru na jednotlivé mesiace

Mesiac Dopyt Ponuka Ref. cena Akcie
SPOT Čítam údaje Čítam údaje Čítam údaje Prehľad Nový pokyn
08-2022 Čítam údaje Čítam údaje Čítam údaje Prehľad Nový pokyn
09-2022 Čítam údaje Čítam údaje Čítam údaje Prehľad Nový pokyn
10-2022 Čítam údaje Čítam údaje Čítam údaje Prehľad Nový pokyn
11-2022 Čítam údaje Čítam údaje Čítam údaje Prehľad Nový pokyn
12-2022 Čítam údaje Čítam údaje Čítam údaje Prehľad Nový pokyn
01-2023 Čítam údaje Čítam údaje Čítam údaje Prehľad Nový pokyn
02-2023 Čítam údaje Čítam údaje Čítam údaje Prehľad Nový pokyn
03-2023 Čítam údaje Čítam údaje Čítam údaje Prehľad Nový pokyn
04-2023 Čítam údaje Čítam údaje Čítam údaje Prehľad Nový pokyn
05-2023 Čítam údaje Čítam údaje Čítam údaje Prehľad Nový pokyn
06-2023 Čítam údaje Čítam údaje Čítam údaje Prehľad Nový pokyn
07-2023 Čítam údaje Čítam údaje Čítam údaje Prehľad Nový pokyn
Kontakt
Tel: +421 907 723 428
Email: sekretariat@kbb.sk

Rožňavská 7
821 02 Bratislava
© 1992-2015 Komoditná burza Bratislava, a. s.
KBB je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo: 4727/B
IČO: 31337406, IČ DPH: SK2020324966